Kurskveld om skog

Har du nett blitt eigar av ein landbrukseigedom med skog eller er du ein skogeigar som kan tenkje deg å friske opp kunnskapane om det å vere skogeigar?

Gloppen kommune arrangerer i samarbeid med Skogselskapet i Sogn og Fjordane og skogeigarlaget i Gloppen kurs for nye (og gamle) skogeigarar.

Dato
3. oktober 2022
Tid
17:00 - 20:00
Stad
Heradshuset

Tema på kurskvelden vil vere:

  • Hogst – forventning og avkastning
  • Planting – kostnad og skogsverdiar
  • Ungskogpleie
  • Skatt og skogfond
  • Tilskotsmoglegheiter i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan
  • Skogsbilveg

Nytt høvet til å lære meir om skogen du eig og korleis du forvaltar denne best for å auke verdiane på eigedomen din.

Kurshaldar er Arnt Laukeland, Sogn og Fjordane skogselskap 

Karoline Bjerkeset  

Arrangør

Samarbeid mellom fleire aktørar

Filter

Søk