Temakafè - for kreftpasientar, pårørande og etterlatne

Vi inviterer til uforpliktande samvær blant likesinna. Her kan vi dele inntrykk, utveksle erfaring eller berre lytte – og kanskje lære noko. 

Temakafeen er eit samabeid mellom frivillige og helse- og velferdstenesta – og er ein møteplass for påfyll, både fagleg, kulturelt og sosialt.

Det er inga påmelding for å delta.

Temakafeen er støtta av Kreftforeningen

 

  

 

Dato
7. desember 2022
Tid
19:00 - 21:00
Stad
Felleshuset, Gotavegen 89

Stad

Felleshuset i Gotevegen 89, Sandane

Temaoversikt:

  • onsdag 7. september kl 19-21: Ove Eide fortel om Eidehøvdingen.
  • onsdag 5. oktober kl 19-21: Framtidsfullmakt - ved advokat Jan Erik Mardal
  • onsdag 9. november kl 18-20: Tema kjem (flytta 1 veke fram, frå 2. nov. til 9. nov) Lege Helge Sårheim frå lindrande team i Helse Førde deltek
  • onsdag 7. desember kl 19-21: Juleavslutning m pizza og underhaldning

Kontaktperson Gloppen kommune:

Anita Lothe
mobilnummer: 941 68 563

Meir informasjon frå Kreftforeningen her

 

Arrangør

Samarbeid mellom fleire aktørar

Andre tidspunkt

  1. Onsdag, 07.09.2022 19.00 - 07.09.2022 21.00
  2. Onsdag, 05.10.2022 19.00 - 05.10.2022 21.00
  3. Onsdag, 09.11.2022 18.00 - 09.11.2022 20.00
  4. Onsdag, 07.12.2022 19.00 - 07.12.2022 21.00

Filter

Søk