tysdag 1. februar 2022 11.00 - laurdag 31. desember 2022 16.00

Informasjon

Info på heimesida:  Nordfjord.museum.no

Ope: Tysdag - fredag kl. 11-16.

Pest, kolera og korona

Våren 2020 endra verda seg då ein usynleg organisme sette oss ut av spel. Pandemien var - og er - ei ny oppleving for mange av oss, men historisk er det lang frå fyrste gongen ein sjukdom har fått så store konsekvensar for samfunnet.

Tema for årets utstilling på Nordfjord Folkemuseum er sjukdommane som endra historia. Her får ein lære om sjukdommar som pest, koppar, lepra, kolera, spanskesjuka og tuberkulose.

Stad


Gota 16,  6823 Sandane

Tlf.: 57884540

(post): nfm@misf.museum.no

URL: http://www.nordfjord.museum.no/

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk