Besøk årets utstilling på Nordfjord Folkemuseum

Info på heimesida:  Nordfjord.museum.no

Ope: Tysdag - fredag kl. 11-16.

Tidspunkt
Tysdag 01.02.2022 11.00 - laurdag 31.12.2022 16.00
Stad
Nordfjord folkemuseum

Pest, kolera og korona

Våren 2020 endra verda seg då ein usynleg organisme sette oss ut av spel. Pandemien var - og er - ei ny oppleving for mange av oss, men historisk er det lang frå fyrste gongen ein sjukdom har fått så store konsekvensar for samfunnet.

Tema for årets utstilling på Nordfjord Folkemuseum er sjukdommane som endra historia. Her får ein lære om sjukdommar som pest, koppar, lepra, kolera, spanskesjuka og tuberkulose.

Filter

Søk