laurdag 30. november 2019, 00:00 - 14:00

Informasjon

Landsbylaurdag: Julelaurdag - vi tenner julegran

Klikk for stort bilete

 

Bli gjerne med og arranger

Vi inviterer alle kulturaktørar, lag og organisasjonar, næringsliv om å ta kontakt for å bli med å arrangere landsbylaurdag! Dette er ein fin måte å bidra til fellesskapet, og vi er alle tent med å ha eit levande og triveleg sentrum der alle innbyggjarane føler seg velkomen! 

Så har du ein god ide eller ønskjer de å delta – så hører vi gjerne frå deg/gjengen din/laget ditt!  Det kan vere korsong, dans, opptredener, aktivitetstilbod frå ulike grupper, mindre verkstader for born osv. Det blir på ingen måte «Sandane-dagane» 12 gonger i året - men meir ein møtestad som vi ynskjer at glopparane og alle våre besøkande skal sjå på som noko positivt. Dette skal vi utvikle i lag! 

Ta kontakt med Birte Fossheim på kommunen som koordinerer arrangementa på mob 92 47 72 48 eller epost: birte.fossheim@gloppen.kommune.no

Meir om landsbylaurdagar her

Klikk for stort bilete

Stad


6823 Sandane

Kontakt


 

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk